Moderowanie pracy zespołów

21 | 07 | 2016
„Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia”

Jak myśleć, żeby wymyślić? „Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia” prezentuje czytelnikom siedemdziesiąt siedem najbardziej efektywnych „pogłębiaczy wyobraźni i skupienia”. Pokazuje te narzędzia myślenia, które pomagają rozumieć najbardziej skomplikowane problemy i widzieć je całościowo oraz przestrzega przed sposobami myślenia, prowadzącymi na manowce. Uczy jak tropić niespójności i brak logiki myśleniu innych. Obok znanych technik, jak: brzytwy Ockhama i reductio ad absurdum Dennett przedstawia autorskie narzędzia logiczne: Uwięzionego w pokoju kontrolnym robota, Strzeż się pierwszego ssaka, czy Chiński pokój.

14 | 07 | 2016
Koło alfabetyczne

Ćwiczenie to jest modyfikacją tradycyjnych sposobów przedstawiania się. Uczestnicy stają w kółku, a następnie ustawiają się w porządku alfabetycznym według imion. Utrudnienie polega na tym, że mogą posługiwać się wyłącznie niewerbalnie. Ponadto nie wiedzą, w jakim kierunku następuje porządek alfabetyczny: zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy też odwrotnie.
Instrukcja:
1. Poproś uczestników, aby stanęli w kółku. Każdy z nich musi szybko podać swoje imię.
2. Następnie poproś uczestników, aby bez żadnych rozmów ustawili się w porządku alfabetycznym. Pozostałe formy komunikacji niewerbalnej są dozwolone. Jeżeli uczestnicy zapytają cię o kierunek, w jakim następuje porządek alfabetyczny (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara czy też odwrotnie), powiedz im, aby sami dokonali wyboru (nie używając słów).
3. Jeżeli grupa zakończyła zadanie, poproś, aby każda osoba podała swoje imię. Gdy okaże się, że grupa ustawiła się w
dwóch kierunkach lub dana osoba znajduje się na niewłaściwym miejscu, pozwól uczestnikom ponownie się ustawić.

07 | 07 | 2016
Szklanka

23 | 06 | 2016
Myślenie pytaniami

Myślenie pytaniami (QuestionThinking), to koncepcja, która zakłada, że nasz sposób myślenia, a w konsekwencji nasze działania i pytania, jakie zadajemy innym, zależą od tego, jakie pytania zadajemy sami sobie. Ich rodzaj może mieć przemożny wpływ na szacunek do samego siebie, stosunki z ludźmi oraz karierę. Możemy świadomie wpływać na swoją efektywność, obmyślając takie pytania, które najskuteczniej doprowadzą nas do celu.
zamiast "Co robię nie tak?" można zapytać: Jakie są fakty? Jakie założenia przyjmuję? Jak mogę inaczej podejść do tematu? Co działa lepiej? Co mogę wyciągnąć dla siebie z tej sytuacji?
zamiast "Dlaczego nikt się nie odzywa?" - Jak zachowują się podczas spotkania? Co albo kto ich stopuje? W jaki sposób ze sobą na co dzień rozmawiają? Jak zachowują się na co dzień?

16 | 06 | 2016
"Wyprawa"

Dziś inspirujący cytat
Trzeba jasno widzieć swój cel: czy jest nim wejście na szczyt, czy też celem jest wejście na szczyt i powrót do bazy. To dwie różne rzeczy. Ludzie często je mylą, widzą osiągnięcie celu w wejściu na szczyt, a nie widzą pełnej drogi, czyli osiągnięcia celu i powrotu do życia, do świata. Szczyt jest w połowie drogi.
Marek Kamiński "Wyprawa"

09 | 06 | 2016
Odliczanie do 100

Dziś prosty energizer
Odliczanie do 100
Instrukcja: Grupa siada w kręgu i ma za zadanie doliczyć do stu. Odliczają kolejne osoby w kręgu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy mają paść liczby zawierające cyfry 3, 6 i 9, uczestnik, zamiast wypowiadać liczbę, klaszcze w dłonie. Gdy ktoś trafi na liczbę 33, 36, 39, 63, itp. wtedy klaszcze dwa razy. W chwili pomyłki, cała zabawa zaczyna się na nowo. Zespół może szybko tracić motywację ale nie poddawaj gry za łatwo, zachęć graczy do kolejnych prób, lub wyznacz lidera, którego zadaniem będzie doprowadzić grę do końca.

02 | 06 | 2016
Gra zabójcze spojrzenie

Gra zabójcze spojrzenie

Cała grupa siada w kręgu. Prowadzący wyznacza jedną osobę, tak by reszta uczestników tego nie widziała – wszyscy mogą na chwilę zamknąć oczy, a prowadzący robi pełne koło (wokół grupy) i dotyka ramienia wybranej osoby. To on będzie eliminował innych uczestników poprzez mrugnięcie.

Wygląda to następująco: wszyscy uczestnicy bacznie się obserwują. Gdy “zabójca” nawiąże z kimś kontakt wzrokowy – może go “mrugnąć”. Osoba mrugnięta liczy do trzech i podnosi rękę mówiąc, że została wyeliminowana. Osoba, której wydaje się, że wie kto jest zabójcą podnosi rękę i prowadzący udziela jej głosu. Jeśli trafi, gra się kończy, jeśli nie trafi – odpada z gry, która toczy się dalej.

Możliwą modyfikacją gry jest to, że uczestnicy nie siedzą w kręgu, ale chodzą w wyznaczonym terenie.

19 | 05 | 2016
Zarządzanie zmianą

12 | 05 | 2016
8 cech menadżerów, którzy potrafią efektywnie wykorzystać czas

1. Nie zarządzają czasem. Zarządzają sobą
2. Pokonali nawyk prokrastynacji
3. Nie rwą się do zadania tylko dlatego, że się pojawiło
4. Są świadomi tego, na czym koncentrują uwagę
5. Nie starają się być ciągle zajęci, tylko efektywni
6. Pogodzili się z tym, że nie zrobią wszystkiego
7. Nie próbują być multizadaniowi
8. Delegują zadania

http://kariera.forbes.pl/8-cech-menadzerow-ktorzy-potrafia-…

05 | 05 | 2016
Wróżka

Dzisiaj ćwiczenie, pozwalające uczestnikom lepiej się poznać:
Wróżka
Każdy z uczestników spisuje swoja krótką charakterystykę na kartce (podejście do biznesu, temperament, ulubiona potrawa, itd.). Po wymieszaniu kartek każdy dostaje czyjąś charakterystykę, a następnie próbuje zgadnąć jej właściciela.
Uwaga: zabawa dobra dla grup, w których uczestnicy już się trochę znają.