Szkolenia dla dyrektorów żłobków i przedszkoli

Problem DO ROZWIĄZANIA

 • Czy chcesz, żeby Twoi pracownicy byli zaangażowani i wychodzili z inicjatywą?
 • Czy spotykasz się ze sprzecznymi oczekiwaniami rodziców?
 • Czy zdarza się w Twoim przedszkolu lub żłobku, że rodzice przyprowadzają chore dzieci, a Ty zastanawiasz się co zrobić?
 • Czy chcesz, aby Twoje marzenia dotyczące tego jak będzie wyglądał Twój żłobek, przedszkole, ziściły się?
 • Czy chcesz dobrze zarabiać i mieć większą liczbę poleceń Twojej placówki?

Jeśli tak, to rozwiązaniem jest udział w Szkole Zarządzania. Zapisz się!
Z myślą o takich sytuacjach i wyzwaniach stworzyliśmy Szkołę.
Konsultowaliśmy jej program z dyrektorami kilku przedszkoli.
Dobrze trafiłeś, to pierwszy program szkoleniowy w 100% dopasowany do potrzeb osób zarządzających placówkami niepublicznymi.

Co zdobędziesz, czego się nauczysz?

 • poznasz filary zarządzania, dzięki czemu będziesz wiedział jak zareagować w trudnych sytuacjach;
 • dostaniesz 10 gotowych algorytmów, dzięki którym będziesz potrafił wprowadzić zmianę, zarządzać konfliktem, wydawać i skutecznie egzekwować polecenia, wyrażać oczekiwania;
 • przećwiczysz nowe umiejętności i wdrożysz skuteczne i sprawdzone metody do swojego przedszkola, żłobka;
 • zdobędziesz unikatową wiedzę i umiejętności, których nie ma Twoja konkurencja;
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi klienta, dzięki czemu będziesz celnie reagować na potrzeby i oczekiwania klientów oraz umocnisz Twoją pozycji na rynku;
 • zbudujesz własny standard obsługi klienta/rodzica, który pozwoli wyróżnić się Twojemu przedszkolu lub żłobkowi;
 • poznasz inne osoby zarządzające placówkami niepublicznymi, posłuchasz dobrych praktyk, które sprawdzają się u innych.

Szkoła Zarządzania jest dla:

 • osób zarządzających niepublicznymi przedszkolami lub żłobkami;
 • właścicieli, dyrektorów, którzy ciągle rozwijają swoją placówkę, tak aby zwiększać jej atrakcyjność, konkurencyjność na rynku i dobrze zarabiać;
 • osób szukających sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zarówno w relacji
 • z pracownikami, jak i rodzicami;
 • chcących zarządzać zespołem pracowników, budując przy tym dobre relacje w pracy;
 • osób łączących realizację potrzeb klientów/rodziców ze współuczestniczeniem
 • w wychowywaniu ich dzieci.

Szkoła Zarządzania nie jest dla:
 • osób zarządzających publicznymi przedszkolami lub żłobkami;
 • tych, którzy nie chcą rozwijać swoich kompetencji zarządzania.

Program

Moduł 1 Rola i efektywność dyrektora/osoby zarządzającej.
Moduł 2  Wydawanie poleceń i ich egzekwowanie.
Moduł 3 Asertywność osoby zarządzającej.
Moduł 4 Sprzedaż i obsługa klienta/rodzica edukacyjnego.
Moduł 5 Rozwiązywanie konfliktów w perspektywie rodziców i nauczycieli.
Moduł 6 Zarządzanie zmianą – wprowadzanie zmian w zespole nauczycieli.
Moduł 7 Efektywność przedszkola jako organizacjiPraca z zespołem nauczycieli, wykorzystywanie ich potencjałów.

Szkoła Zarządzania kończy się stworzeniem opisu zastosowanego w swoim żłobku/przedszkolu rozwiązania trudnej sytuacji.
Moduł 1 Rola i efektywność dyrektora/osoby zarządzającej
 • Budowanie spójnej wizji przedszkola i żłobka.
 • Komunikowanie pracownikom oczekiwań i zasad.
 • Dbanie o własne zaangażowanie i motywację do pracy.
 • Zajmowanie pozycji jako autorytetu – model 3P.
Moduł 2  Wydawanie poleceń i ich egzekwowanie
 • Precyzyjne i skuteczne wydawanie poleceń.
 • Przydzielanie zadań a motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników.
 • Kontrola i monitorowanie realizacji zadań.
 • Egzekwowanie zadań i reagowanie w sytuacji ich niezrealizowania.

Moduł 3 Asertywność osoby zarządzającejSkuteczne odmawianie pracownikom i rodzicom
 • Udzielanie pracownikom motywujących i rozwijających informacji zwrotnych.
 • Wyrażanie oczekiwań wobec rodziców.
 • Przyjmowanie krytyki i pochwał.

Moduł 4 Sprzedaż i obsługa klienta/rodzica edukacyjnego
 • Koło sprzedaży – od pozyskania klienta/rodzica do pozytywnej rekomendacji.
 • Kluczowe elementy obsługi klienta.
 • Relacja usługodawca – klient a dyrektor – rodzic.
 • Motywujące wyznaczanie celów.

Moduł 5 Rozwiązywanie konfliktów w perspektywie rodziców i nauczycieli
 • Rodzaje konfliktów.
 • Diagnozowanie sytuacji konfliktowej – kiedy i w jaki sposób reagować.
 • Rozwiązywanie konfliktów w perspektywie rodzic - dyrektor, nauczyciel – dyrektor.
 • Podstawowe zasady mediacji w konfliktach rodzic – nauczyciel.

Moduł 6 Zarządzanie zmianą – wprowadzanie zmian w zespole nauczycieli
 • Pracownik w sytuacji zmiany - etapy procesu zmiany, najczęstsze reakcje na zmianę.
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników i rodziców w sytuacji zmiany.
 • Komunikowanie zmiany i jej wprowadzanie.
 • Źródła oporu i reagowanie na opór pracowników wobec zmiany.

Moduł 7 Efektywność przedszkola jako organizacji
 • Praca z zespołem nauczycieli, wykorzystywanie ich potencjałów.
 • Analiza i eliminowanie nieefektywnych zachowań.
 • Zawieranie precyzyjnych kontraktów z nauczycielami i rodzicami.Szkoła Zarządzania kończy się stworzeniem opisu zastosowanego w swoim żłobku/przedszkolu rozwiązania trudnej sytuacji.

TERMINY I WARUNKI ORGANIZACYJNE

ORGANIZACJA PRACY:
Grupa: ok. 10 - 14 osobowa
Godziny zajęć: 9.00-17.30
Tryb zajeć: 7 spotkań jednodniowych
Liczba godzin: 70 godzin szkoleniowych
Forma pracy: warsztat

INWESTYCJA FINANSOWA:
Koszt uczestnictwa w 7-miesięcznej Szkole Zarządzania wynosi 3 430 zł + VAT rozłożone na raty:
 • wpisowe 490 zł  
 • 7 rat po 420 zł

Formularz zgłoszeniowy

Weź udział

Zapisz się