EvA Education via Autonomy

EvA

Projekt EvA (Education via Autonomy) jest adresowany tylko do praktyków.
Możesz wziąć udział w tym projekcie, jeśli:
 • pracujesz z grupami jako trener, coach grupowy czy zespołowy, facylitator, moderator,
 • pracujesz z jednostkami jako trener, prowadząc szkolenia indywidualne lub coachingi,
 • jesteś wykładowcą akademickim, nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem szkolnym prowadzącym zajęcia grupowe.

Dbamy o atrakcyjną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zaawansowany poziom zagadnień omawianych podczas szkoleń, dlatego w projekcie możesz wziąć udział tylko jeśli spełniasz następujące warunki:
 • masz minimum cztery lata doświadczeń pracy zawodowej jako trener, coach, moderator czy facylitator i przepracowałeś w swoim fachu min. 350 godzin szkoleń lub coachingów dla grup zamkniętych lub otwartych,
 • ukończyłeś szkołę trenerów,
 • ukończyłeś podstawowe szkolenie z zakresu analizy transakcyjnej i odbyłeś szkolenie 101 lub zaliczyłeś Test 101.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W Eva

Jako absolwent lub absolwentka projektu EvA będziesz potrafił:

w obszarze relacji edukacyjnej i wykorzystania AT:
 • tworzyć sojusz edukacyjny przez empatię wobec ram odniesienia uczestników, bez tracenia kontaktu z własnymi ramami odniesienia lub z celami uczenia,
 • łączyć perspektywę indywidualną i grupową zgodnie z filozofią AT,
 • dawać przyzwolenia, ochronę (3P) dla uczenia, myślenia, wyzwań, pytań, wzrostu i zmiany,
 • wykorzystywać teorię AT dla zrozumienia procesów uczenia i nauczania,
 • prezentować, zastosować i uczyć pojęć AT właściwych dla realizacji programu.
w obszarze kontraktowania:
 • zawierać kontrakty dla różnych sytuacji edukacyjnych uwzględniających cele, kontekst, kulturę i granice każdego systemu oraz potrzebę zmiany,
 • nazywać bazowe role i renegocjować kontrakty edukacyjne.
w obszarze planowania:
 • budować projekty edukacyjne, których celem jest wprowadzenie zmiany,
 • budować odpowiedzialność uczestników za własny proces uczenia,
 • utrzymywać i modelować postawę OK-OK poprzez szacunek, świadomość, rzetelność, profesjonalizm i integralność, niezależnie od sytuacji w grupie.
w obszarze realizacji:
 • zaplanować odpowiednie interwencje uwzględniające proces dopasowania imago,
 • odpowiednio konfrontować destrukcyjny proces grupowy,
 • rozpoznawać i odpowiednio reagować na gry, nierozpoznania, transakcje skrzyżowane i ukryte oraz zaproszenia symbiotyczne,
 • stosować różne style autorytetu/przywództwa,
 • interweniować z różnych stanów Ja.

Szkolenia zaawansowane EvA zapewnią Ci także:
 • nowe narzędzia do Twojego warsztatu pracy (ćwiczenia, sposoby prezentacji wiedzy, materiały),
 • świadomość różnych stylów uczenia się, zdolność ich identyfikacji w grupie lub u poszczególnych osób i uwzględnianie ich w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych,
 • rozwój osobisty w obszarze zwiększania autonomii,
 • przygotowanie do egzaminu CTA (Certified Transactional Analyst) zgodnie
 • z wymaganiami EATA: http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2014/10/Section-5-THE-FOUR-FIELDS-OF-SPECIALISATION.pdf
- 320 h szkoleń zaawansowanych, prowadzonych przez TSTA,
- 15 h superwizji prowadzonych przez TSTA,
- poznanie procedury przygotowania się i zdawania egzaminu pisemnego oraz ustnego
- omówienie fragmentu swojej pracy, zgodnie z procedurą i wymaganiami egzaminacyjnymi EATA.

ORGANIZACJA I KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Chcesz dołączyć do II etapu projektu Education via Autonomy?
Skontaktuj się z Katarzyną Balcerkiewicz: 694 467 810 lub napisz maila na adres: sekretariat@grupaspotkanie.pl


Program i organizację projektu EvA zbudowaliśmy  w oparciu o zorganizowanie i zrealizowane przez nas inne pięcioletnie projekty zaawansowanego uczenia się AT. Projekt rozpocznie się 4 lipca 2016 roku a zakończy we wrześniu 2020 roku.

Całość obejmuje:
 • 11 czterodniowych zjazdów po 30 godzin zegarowych każdy, łącznie 330 godzin (zgodnie z wymogiem certyfikacyjnym, który wynosi  min. 300 godzin szkoleń prowadzonych przez TSTA lub PTSTA).
 • 7 paneli superwizyjnych przez Skype’a po 6 godzin zegarowych każdy.
W jednym spotkaniu superwizyjnym będzie brało udział 6 osób podzielonych na 2 podgrupy.

Koszt:
 • 4 dniowe szkolenie: 1 030,00 PLN i 295 Euro
 • udział w panelu superwizyjnym: jak za 1 godzinę superwizjiz tłumaczeniem: 50 Euro i 110 PLN.

TERMINY ZJAZDÓW NA 2018r.:
 9-12 lipiec 2018 – moduł 7, prowadzący: Jean-Paul Godet

Etap I:


Etap II:


Szczegółowy program II części projektu Education via Autonomy:
 • Szkolenia prowadzone są w języku francuskim z tłumaczem.
 • Cykl szkoleń i superwizji podzielony jest na dwa etapy.
 • Ważne, abyś podjął decyzję wzięcia udziału we wszystkich szkoleniach i ukończeniu procesu szkoleniowego. Uwzględniając jednak bogactwo życia zobowiązanie do uczestnictwa i opłat podpisujesz na dwa lata, a następnie na następne dwa lata.
 • Każdy zjazd będzie się składał z poznawania i pogłębiania merytoryki w ramach danego tematu (dzień 1, 2, 3). Czwartego dnia odbędą się trzy superwizje pracy uczestników, integrowanie poznanych zagadnień pod kątem zastosowania w praktyce trenerskiej (np. budowanie ćwiczeń, pomysłów gdzie i jak można zastosować zdobytą wiedzę) oraz sesja przygotowań do egzaminu. Czas przeznaczony na omówienie zagadnień związanych ze zdawaniem egzaminu zostanie wydłużony na 2, 7 i 11 zjeździe.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ PROCES UCZENIA I KTO POPROWADZI

Uczenie się podczas szkoleń będzie przebiegało dzięki:
 • uczenie zagadnień AT poprzez pracę w oparciu o doświadczenia uczestników (koncepcja Kolba),
 • współtworzenie przez uczestników programu szkolenia wokół zaplanowanych tematów dzięki  prezentacji pytań i własnych przykładów w ramach danego modułu,
 • tworzenie przestrzeni na samodzielną pracę np. prezentowanie przez uczestników fragmentów swojej pracy czy superwizowanie swojej pracy,
 • wykorzystanie mocy grupy do procesu uczenia się poprzez stymulowanie wymiany między uczestnikami, ale także poprzez proponowanie pracy
 • na procesie grupy,
 • zasadę pragmatyzmu: w ramach każdego modułu każdy z uczestników szkolenia będzie miał co najmniej jedną możliwość praktycznego przećwiczenia pojęć teoretycznych przekazywanych na szkoleniu.

Prowadzący:
 • Véronique Guelfucci - z wykształcenia pedagog, TSTA-E w polu edukacji (Teaching and Supervising Transactional Analyst in Education). Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nastolatkami. Obecnie jest dyrektorką placówki dla 80-cio osobowej grupy młodzieży upośledzonej intelektualnie i emocjonalnie. Głównie towarzyszy grupom analityków transakcyjnych pracujących w edukacji oraz w sektorze socjalnym i medyczno-socjalnym. Prowadzi szkolenia z analizy transakcyjnej i towarzyszy przyszłym analitykom transakcyjnym w ich drodze do egzaminów CTA i TSTA. Jest w zespole pedagogów w szkole kształcącej w zakresie analizy transakcyjnej (CIFAT) w Paryżu.
 • Jean-Paul Godet - Od 1999 roku jest analitykiem transakcyjnym TSTA w polu edukacji, a od 2007 TSTA-E (Teaching and Supervising Transactional Analyst in Education). Od 22 lat jest trenerem i konsultantem dla fachowców pracujących w  trzech obszarach zawodowych: małych przedsiębiorstw i organizacji, w sektorze edukacyjnym (szkoły, gimnazja, licea) oraz w sektorze medyczno-socjalnym (stowarzyszenia, szpitale, samorządy lokalne). W 1994 roku założył własną firmę szkoleniową, a następnie w 2000 roku spółkę szkoleniową, doradczą, coachingową i świadczącą superwizje o nazwie ALTERNANCES. W ramach tej firmy kieruje szkołą AT, gdzie proponuje pełen kurs przygotowujący do dyplomu CTA i TSTA. Obecnie szef firmy, a od 2008 roku mer gminy położonej w zachodniej części Francji.

Weź udział

Zapisz się