PrAT

PRAKTYK ANALIZY TRANSAKCYJNEJ 2 (PrAT 2)

Zaawansowane szkolenia z analizy transakcyjnej są przeznaczone tylko dla praktyków, czyli możesz wziąć w nich udział jeżeli:
 • Pracujesz na rzecz organizacji jako trener, coach, konsultant, doradca.
 • Pracujesz w organizacjach jako: szef projektu, koordynator zespołu, pracownik działu HR, menedżer czy członek zarządu.
W szkoleniu PrAT 2 mogą wziąć udział tylko osoby spełniające odpowiednie warunki. Zapraszamy, jeśli:
 • Masz minimum dwa lata doświadczenia w pracy z organizacjami lub minimum 100 godzin przeprowadzonych szkoleń i/lub coachingów w organizacjach biznesowych lub non profit.
 • Masz ukończone podstawowe szkolenie z zakresu analizy transakcyjnej oraz zdany Test lub odbyte Szkolenie 101. 
   

ORGANIZACJA PrAT: PONAD 360 GODZIN ZAJĘĆ i SUPERWIZJE

Program i organizację PrAT 2 sprawdziliśmy podczas poprzednich edycji.
 • 2 etapy. Program podzielony jest na 2 etapy, deklarujesz chęć udziału w całości, jednak umowę i zobowiązanie do uczestnictwa oraz opłat podpisujesz na najbliższe dwa lata, czyli na pierwszy etap. 
 • Ponad 360 godzin. Program zaawansowanego szkolenia Praktyk Analizy Transakcyjnej obejmuje – 360 godzin zegarowych zajęć z PTSTA-O, w tym minimum 300 godzin przeznaczono na szkolenie dla każdego uczestnika. Pozostałe godziny mogą być uznane jako superwizje, jeżeli uczestnik  będzie superwizował swoją pracę podczas zajęć. Wówczas na dyplomie uczestnika odnotowane zostanie np. 342 godzin szkoleń oraz 18 godzin superwizji. W ten sposób zrealizujesz wymóg 300 godzin szkoleń z AT u certyfikowanych analityków transakcyjnych i zdobędziesz dodatkowe godziny superwizji. 
 • Niezależnie od CTA. W cyklu szkoleń zaawansowanych można wziąć udział niezależnie od decyzji o certyfikacji na CTA, gdy np. jesteś zainteresowana/y wiedzą i praktyką w gronie specjalistów, a decyzję o podchodzeniu do egzaminu chcesz podjąć na dowolnym etapie.

TO, CO ROBISZ DOBRZE, ZROBISZ JESZCZE LEPIEJ DZIĘKI PrAT

Jako absolwent lub absolwentka szkolenia Praktyk Analizy Transakcyjnej 2 (PrAT 2) staniesz się osobą, która będzie potrafiła:
 • Dobrać odpowiednie narzędzia i umiejętności w planowaniu działań uwzględniających organizację jako całość.
 • Pracować w sytuacjach: konfliktu, spadku efektywności.
 • Wypracowywać rozwiązania problemów związanych ze spadkiem wydajności, niedrożnej komunikacji.
 • Usprawniać fuzję zespołów, tworzenie skutecznych okresowych zespołów projektowych.
 • Zaplanować i przeprowadzić proces zmian na różnych szczeblach organizacji.
 • Wprowadzić do organizacji narzędzia służące do ciągłej diagnozy efektywności pracy ludzi i przyczyn jej spadku.
 • Rozpoznać niewydajne działania w organizacji.
 • Podjąć działania konsolidujące strategię, misję, wizję, zaangażowanie – na wszystkich szczeblach.
 • Będzie miała stały dostęp do wiedzy na temat rozwoju organizacji od autorytetów w analizie transakcyjnej, współpracujących z organizacjami i korporacjami na całym świecie.
 • Posługiwać się językiem koncepcji, którym mogą się porozumiewać organizacje międzynarodowe. Analiza transakcyjna jest uznawana i używana w Europie (w Wielkiej Brytanii) oraz w USA. 
Jako absolwent lub absolwentka szkolenia Praktyk Analizy Transakcyjnej 2 (PrAT 2) otrzymasz odpowiednie narzędzia i umiejętności planowania działań uwzględniających rozwój jednostek w organizacji poprzez:
 • Budowanie ścieżki rozwijania tożsamości zawodowej pracowników z uwzględnieniem koncepcji potrzeb zawodowych jednostki.
 • Stosowanie narzędzi wychodzenia z impasów na poziomie jednostki, zespołu, systemu.
 • Szybkie zauważanie niebezpieczeństwa zablokowania potencjału pracownika.
 • Przywracanie płynności w komunikacji pomiędzy osobami.
 • Podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego.
 • Rozpoznawanie i podejmowanie działań na rzecz potrzeb: zawodowych jednostki, zespołu, działu oraz organizacji jako systemu.
 • Planowanie i realizację długich i krótkich cyklów rozwoju osobistego dla potrzeb organizacji.
 • Pracę na rzecz zaimplementowania efektów działań szkoleniowych i rozwojowych. 

ORGANIZACJA PrAT 2 I RAMOWY PROGRAM MERYTORYCZNYProwadzący:
 • Marielle de Miribel, szkoleniowiec z Francji, PTSTA-O, szkolenie będzie prowadzone w j. francuskim i tłumaczone na język polski.
 • Olivier Montadat szkoleniowiec z Francji, PTSTA-O, szkolenie będzie prowadzone w j. francuskim tłumaczone na język polski.
Szkolenie Zaawansowane PrAT 2 z uwagi na międzynarodowy skład prowadzących i związane z tym konsekwencje (stawki, przeloty, tłumaczenia), ma wyższy koszt niż nasze pozostałe szkolenia. Aby ubezpieczyć uczestników przed konsekwencjami zmian cen szkolenia z uwagi na kurs euro ceny za opłaty podzieliśmy na dwie części: w PLN oraz w EURO.
 • zadatek: 500 zł.
 • 4 dniowe szkolenie: 940 zł + 360 euro (dla firm będących płatnikami VAT należy doliczyć 23%).
 • udział w panelu superwizyjnym przez Skype: 110 zł dla tłumacza za tłumaczenie superwizji + 50 euro dla szkoleniowca.

TERMINY ZJAZDÓW NA 2018r.:
 • 16-19 kwietnia 2018 – moduł 3, prowadzący: Olivier Montadat
 • 27-30 sierpnia 2018 – moduł 4, prowadzący: Marielle de Miribel
 • 19-22 listopada 2018 – moduł 5, prowadzący: Olivier Montadat

ZAPRASZAMY DO ZAPISANIA SIĘ NA PrAT

Jesteś zainteresowana/y kolejną 3 edycją projektu Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie organizacji POWIEDZ NAM O TYM!
Przyjdź do sekretariatu Grupy Spotkanie (jesteśmy codziennie, w dni robocze – od 8.00 do 15.00).
Zatelefonuj: 61 657 09 77 lub + 48 606 42 42 00.
Napisz e-mail: sekretariat@grupaspotkanie.pl lub wyślij zgłoszenie z naszej strony internetowej. 
Otrzymasz szczegółowy program merytoryczny i umowę. Po zapoznaniu się z nimi zaproponujemy Ci krótką rozmowę na temat Twoich potrzeb oraz celów i wtedy razem podejmiemy decyzję, czy szkolenie będzie dla Ciebie dobrą inwestycją.

Weź udział

Zapisz się